Faktura czasu. 100 – lecie urodzin Józefa Szajny

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach setnej  rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa i reżysera, wielkiego artysty rodem z Rzeszowa.
W dniu 13 marca  pragniemy przypomnieć tę wybitną dla światowego teatru postać. Dokładnie sto lat od urodzin Szajny, w miejscu wyjątkowym, przy rzeźbie „Przejście 2001” połączą się drogi  artystyczne dwóch niezwykłych twórców teatru.  Prace Leszka Mądzika wkomponowane  w przestrzeń  placu Cichociemnych zaistnieją wobec głębokiego przesłania Szajnowskiej rzeźby-symbolu . Prologiem do wystawy będzie etiuda teatralna pt. „Faktura czasu”  przygotowana przez aktorów Teatru Przedmieście według koncepcji Leszka Mądzika.

PROGRAM
13 marca 2022

Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13
16.00  Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości: Leszek Mądzik, Agnieszka Koecher – Hensel, Jerzy Fąfara, Zbigniew Rybka, Andrzej Piątek; prowadzenie Alina Bosak

Pl. Cichociemnych, Przejście 2001
18.00  Leszek Mądzik „Faktura czasu” – prolog do wystawy

Organizatorem wydarzenia jest Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne  GATE we współpracy z Teatrem Przedmieście.
Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

wstęp wolny

*****
Leszek Mądzik
– to jeden z najbardziej znanych polskich współczesnych artystów sztuk wizualnych i teatralnych; malarz, scenograf, reżyser i fotografik. Ukończył Liceum Plastyczne w Kielcach, studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, filii warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1969 roku założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie po roku zaczął wystawiać przedstawienia (pierwszym była oparta na jego scenariuszu, sztuka „Ecce Homo”). W następnych pięćdziesięciu latach, oprócz wystawienia 18 następnych spektakli w ramach SK KUL, prezentowanych w całej Polsce, tworzył także w wielu teatrach dramatycznych, m.in. w: Lublinie, Łodzi i Warszawie. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami teatralnymi w Polsce, Europie i na świecie. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Warszawie.

W przedstawieniach Leszka Mądzika dominuje ruch, obraz, a nadrzędną rolę pełni według twórcy światło. Jego interpretacjom towarzyszy także warstwa dźwiękowa, nie ma natomiast słowa. Sztuki prezentowane na deskach Sceny Plastycznej KUL prezentują filozoficzną refleksję o życiu i przemijaniu. Ta refleksja bardzo często bierze się z konkretnych przeżyć artysty. Źródłem inspiracji dla Leszka Mądzika są m.in. religijne przemyślenia św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Ávili. Fascynuje go dorobek Leonarda da Vinci i wielu artystów współczesnych, m.in.: Aliny Szapocznikow, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego.

O fotografii
„Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego niepokoju. Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia” /Leszek Mądzik/

RELACJE MEDIALNE

Alina Bosak, Mądzik w hołdzie Szajnie (biznesistyl.pl)

Agnieszka Lipska, Rzeszów w hołdzie Józefowi Szajnie (rzeszow-news.pl)

Mija setna rocznica urodzin Józefa Szajny (TVP3 Rzeszów)

Sandra Kopko, 100. rocznica urodzin Józefa Szajny (Intro Media)

100. rocznica urodzin prof. Józefa Szajny (CzytajRzeszow.pl)

Magdalena Mach, Sto lat Józefa Szajny (Gazeta Wyborcza Rzeszów)

dowiedz się więcej

zobacz więcej